Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor de jeugd van nu. De vertalers hebben in onbruik geraakte woorden vervangen, maar zijn ook regelmatig inhoudelijk afgeweken van de vertaalkeuzes van de Statenvertalers. Dit is zozeer ten koste van het eigene van de Statenvertaling gegaan dat de HSV beter als ‘nieuwe vertaling’ kan worden beschouwd. De GBS heeft er in de brochures Herzien of niet? en Statenvertaling in de 21e eeuw op gewezen dat de HSV dikwijls verder bij de grondtekst en dus bij het eigenlijke Woord van God vandaan staat. Er zijn in de HSV andere vertaalkeuzes gemaakt, die inhoudelijk verschillen van de Statenvertaling en vragen oproepen naar de achterliggende bedoeling. Zo heeft de HSV van de veertien keer dat het woord ‘parthenos’ in het Nieuwe Testament voorkomt, elf keer ‘maagd’ (Statenvertaling) gehandhaafd, maar in Matthéüs 25:1, 7 en 15 vertaald met ‘meisje’. Het element van kuisheid, dat nadrukkelijk doorklinkt in ‘maagd’, komt daarmee niet tot uitdrukking. Zo is in menige tekst in de HSV een stuk van de rijkdom en diepte van Gods Woord verloren gegaan.

Een ander voorbeeld betreft de vertaling van Prediker 1:2:

SV: IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.

HSV: Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig.

‘IJdelheid der ijdelheden’ is een hebraïsme, een letterlijk uit het Hebreeuws vertaalde uitdrukking. De kanttekening legt het uit: ‘Dat is, de allergrootste ijdelheid; gelijk men zegt koning der koningen, dat is, de allergrootste koning; lied der liederen, dat is, het allerhoogste lied.’ De HSV hanteert een andere vertaalmethode. ‘Een en al vluchtigheid’ is eerder een verklaring van de Hebreeuwse term dan een vertaling ervan. Verder is ‘vluchtigheid’ maar één zijde van het woord ‘ijdelheid’. De leegte en nietigheid van alle dingen, waar het in Prediker hoofdzakelijk om gaat, komt met dit woord niet tot uitdrukking. De negatieve duiding van het woord ‘ijdelheid’ evenmin.

Lees meer informatie over de HSV.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]