Bezoek aan/van de GBS

In het GBS-gebouw, gelegen aan de Nijverheidstraat 21 te Leerdam, bevinden zich een showroom, een bibliotheek, een presentatiezaal en een groot magazijn. Verder zijn er in het GBS-gebouw exposities over de Statenvertaling en zijn voorgangers, over de geschiedenis van de GBS en over bijbelverspreiding. De bibliotheek (met bijbehorende studieruimte) is bedoeld voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerden in de geschiedenis van de Bijbel, de Statenvertaling in het bijzonder, de geschiedenis van de Dordtse Synode en vele andere onderwerpen. Op deze terreinen heeft de GBS een unieke studiecollectie. Een apart onderdeel in de bibliotheek is de collectie-Van Gent: een uitgebreide verzameling van oude Bijbels en boeken van ‘oude schrijvers’, geschonken door wijlen ing. W. van Gent.

De GBS organiseert in haar gebouw excursies voor groepen (min. 25 personen), zoals scholieren, kerkenraden, catechisanten, verenigingen en ouderenkringen. Na een presentatie (met PowerPoint) over een van de onderstaande onderwerpen volgt een rondleiding door het gebouw. Voor scholieren is er bij de expositie een speciaal programma ontwikkeld.

Excursies duren ongeveer twee uur en vinden in principe plaats binnen kantoortijden, tenzij in overleg met ons kantoorpersoneel een andere mogelijkheid gevonden kan worden.

De GBS informeert graag over al haar werkzaamheden. Daarom zijn er aan de excursie geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage voor het werk van onze stichting wordt evenwel op prijs gesteld.

NB U kunt ook de GBS uitnodigen om bij uw school of vereniging op bezoek te komen en voorlichting te geven. Daarvoor kunt u kiezen uit de hieronder genoemde presentaties. Vermeld dit s.v.p. op het aanvraagformulier hieronder.

Regelmatig organiseren scholen ook acties voor de GBS. De GBS kan dan ook een informatie- of verkoopstand verzorgen tijdens een actiedag of projectweek.

Voor kinderen die een spreekbeurt over de Bijbel of de GBS willen houden, is er allerlei informatiemateriaal beschikbaar. Een gratis spreekbeurttas kan bij ons worden opgevraagd. Zie hier meer informatie over het houden van een spreekbeurt.

Overigens bent u altijd van harte welkom in Leerdam, niet alleen als u in groepsverband komt. U kunt dan onze showroom bezoeken en zelfstandig de expositie (en bibliotheek) bezichtigen, ook met kinderen.

Onderwerpen

Deze presentatie informeert jong en oud over de volgende onderwerpen: de voorgangers van de Statenvertaling; de besluiten van de Synode van Dordrecht uit 1618-1619 over de Statenvertaling; het werk van de vertalers in Leiden; het drukken en verspreiden van de Statenvertaling. Verder komt de oprichting van de GBS in 1963 aan de orde. De presentatie besteedt ruim aandacht aan de volgende taken van de GBS: uitgave van betaalbare Bijbels; verspreiding van gratis Bijbels in zorgcentra, in gevangenissen, onder zeelieden en militairen, en in het buitenland. Sinds kort zijn er twee versies van deze presentatie. In beide gaat het met name over de Statenvertaling. Het accent valt in de ene serie meer op de reformatorische bijbelvertalingen en in de andere op een aantal vroege middeleeuwse bijbeluitgaven. Eventueel kan er ook ruimte gemaakt worden voor een uitleg over de boekdrukkunst. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Deze presentatie besteedt uitvoerig aandacht aan bijbelverspreiding over de gehele wereld, zoals in Oost-Europa, Congo, Ghana, Zimbabwe en Israël. Wat opvalt is dat oud en jong veel interesse hebben in de Bijbels in hun eigen taal. In landen waar eerder vervolging was, nemen militairen en politieagenten graag een Bijbel aan. Via de Duitse zendingsorganisatie Voice of Hope verspreidt de GBS Bijbels onder vluchtelingen die op het Italiaanse eiland Sicilië en andere plaatsen aankomen. Ook bijbelverspreiding in eigen land krijgt aandacht. In maar liefst twintig gevangenissen plaatst de GBS regelmatig Bijbels. Bij diverse krijgsmachtonderdelen is er grote belangstelling voor onze Krijgsmachtbijbel: een Bijbel in de Statenvertaling met een speciale omslag voor het leger. Bijbels worden ook verspreid in ziekenhuizen en asielzoekerscentra. Regelmatig schenkt de GBS vooral Arabische Bijbels aan vluchtelingen die ons land binnenkomen.

Deze lezing gaat in op de vroegste vormen waardoor de Bijbel tot ons is gekomen, via papyrus en perkament. Daarbij is de studie naar de juiste overlevering van de grondtekst van belang: de tekstkritiek. In de lezing wordt aangegeven welke goede redenen er zijn voor de textus receptus (in het geval van het Nieuwe Testament) als uitgangspunt bij het vertalen van de Bijbel. Deze tekst ligt ten grondslag aan de Statenvertaling en de Engelse King James Version. Ook vertalingen als de Septuaginta en de Vulgata passeren de revue. Met name interessant voor studenten en geschiedenis- en taalliefhebbers.

Deze presentatie is vooral geschikt voor kinderen uit de onderbouw van de basisschool. Naar aanleiding van het bij de GBS verschenen prentenboek Mary Jones en haar Bijbel (naverteld door Ditteke Klaasse-den Haan, met illustraties van Ella Bakker) is er een presentatie samengesteld waarin de informatie uit het boek gecombineerd wordt met foto’s uit het gebied waar Mary Jones vroeger woonde (Wales). Mary had er veel voor over om een eigen Bijbel te krijgen. Haar voettocht naar ds. Thomas Charles in Bala leidde tot het oprichten van een bijbelgenootschap. Na afloop van deze presentatie bieden wij verwerkingsopdrachten (puzzels, kleurplaten en dergelijke) over dit waargebeurde verhaal. Alleen mogelijk in Leerdam.

Vraag een presentatie aan

U kunt uw groep voor een presentatie aanmelden door uw gegevens op dit formulier in te vullen. Hebt u vragen over de inhoud van de presentatie of over iets anders, bel dan naar: 0345-610155. De rondleiding is gratis, en duurt circa twee uur. Plaats uw verzoek minimaal zes weken van tevoren.

  • DD dash MM dash YYYY