Publicaties

Dit onderdeel van onze website bevat tientallen publicaties uit de GBS-periodiek StandVastig die betrekking hebben op:

– het gezag van Gods Woord;
– vertaling van de Bijbel;
– bijbelse theologie en exegese.

Tevens vindt u hier ruim honderd historische verhalen voor jong en oud.
Neem en lees!

Brochure ‘De Heere gaf Zijn Woord’

Recent toegevoegde publicaties

Bijbelverklaring Thomas Scott – addendum Jes. 66

Thomas Scott
Bijbelverklaring - addendum bij Jesaja 66

Moeilijke woorden in de Psalmen (berijming 1773)

Scholten, L.M.P.
Brochure GBS, 4e druk

Eer uw vader en uw moeder [Kees Bakker]

Dirk van Dordt
StandVastig 2020-2, p. 14, 15

Alexander Henderson

Dirk van Dordt
StandVastig 2020-1, p. 14, 15

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), is er noodzaak?

Scholten, L.M.P.
StandVastig 1996-3, p. 12, 13

Slag bij Heiligerlee [Tachtigjarige Oorlog]

Dirk van Dordt
StandVastig 2011-4, p. 20, 21

Tweede studiebijbel bij NBV tweeslachtig

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2010-2, p. 14-16

De NBV Studiebijbel treffend teken des tijds

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2009-2, p. 13-17

Naardense Bijbel valt in gebruik toch tegen

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2005-2, p. 12-15

Inleidingen Nieuwe Bijbelvertaling beheerst door moderne theologie

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2005-1, p. 10-12

Herziening Statenvertaling is meer dan een hertaling

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2003-4, p. 14, 15

Negen punten waarom de Nieuwe Bijbelvertaling niet aanvaardbaar is

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-4, p. 12-15

Hoe Paulus schreef over zijn sterven

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-2, p. 8, 9

Gereformeerde Bond tegen Nieuwe Bijbelvertaling

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2002-4, p. 20, 21

De rechtvaardigmakingen der heiligen

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-3, p. 15-18

Numeri 17 in de Herziene Vertaling (HSV)

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2010-3, p. 12-14

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een eerste verkenning

Scholten, L.M.P.
StandVastig 1996-3, p. 8-10

Statenvertaling in de 21e eeuw

Scholten, L.M.P. e.a.
Leerdam: GBS, 2011