Publicaties

Dit onderdeel van onze website bevat tientallen publicaties uit de GBS-periodiek StandVastig die betrekking hebben op:

– het gezag van Gods Woord;
– vertaling van de Bijbel;
– bijbelse theologie en exegese.

Tevens vindt u hier ruim honderd historische verhalen voor jong en oud.
Neem en lees!

Brochure ‘De Heere gaf Zijn Woord’

Recent toegevoegde publicaties

Moeilijke woorden in de Psalmen (berijming 1773)

Scholten, L.M.P.
Brochure GBS, 4e druk

Eer uw vader en uw moeder [Kees Bakker]

Dirk van Dordt
StandVastig 2020-2, p. 14, 15

Alexander Henderson

Dirk van Dordt
StandVastig 2020-1, p. 14, 15

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), is er noodzaak?

Scholten, L.M.P.
StandVastig 1996-3, p. 12, 13

Slag bij Heiligerlee [Tachtigjarige Oorlog]

Dirk van Dordt
StandVastig 2011-4, p. 20, 21

Tweede studiebijbel bij NBV tweeslachtig

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2010-2, p. 14-16

De NBV Studiebijbel treffend teken des tijds

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2009-2, p. 13-17

Naardense Bijbel valt in gebruik toch tegen

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2005-2, p. 12-15

Inleidingen Nieuwe Bijbelvertaling beheerst door moderne theologie

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2005-1, p. 10-12

Herziening Statenvertaling is meer dan een hertaling

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2003-4, p. 14, 15

Negen punten waarom de Nieuwe Bijbelvertaling niet aanvaardbaar is

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-4, p. 12-15

Hoe Paulus schreef over zijn sterven

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-2, p. 8, 9

Gereformeerde Bond tegen Nieuwe Bijbelvertaling

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2002-4, p. 20, 21

De rechtvaardigmakingen der heiligen

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2004-3, p. 15-18

Numeri 17 in de Herziene Vertaling (HSV)

Scholten, L.M.P.
StandVastig 2010-3, p. 12-14

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een eerste verkenning

Scholten, L.M.P.
StandVastig 1996-3, p. 8-10

Statenvertaling in de 21e eeuw

Scholten, L.M.P. e.a.
Leerdam: GBS, 2011