Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel

De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de tekst en het drukken van de pagina’s. Dat was voor die tijd een bijzonder moeilijke opgave. De samenstelling van elke pagina heeft bijzonder veel inzicht van de zetters gevraagd, omdat de kanttekeningen om de tekst ‘gebouwd’ moesten worden. Het verplaatsen van een bijbeltekst met kanttekening van de ene kolom naar de andere heeft ingrijpende gevolgen voor de indeling van de pagina.

Uitreiking van de eerste Statenbijbel

De eerste nieuwe Statenbijbel, in paars fluweel en verguld op snee, werd op 17 september 1637 aan de Staten-Generaal aangeboden door de predikanten Hommius, Rivetus en Walaeus. Zij hebben aan de Hoogmogende Heren de fraaie Bijbel uitgereikt onder dankzegging ‘voor hun christelijke ijver en vaderlijke zorg, in het uitvoeren van dit voor de kerken van Nederland nodig werk betoond’.

De wens van ds. J. Bogerman dat men God ook in de Nederlandse taal zou kunnen horen spreken was in vervulling gegaan. Ds. Bogerman heeft de aanbieding van de Bijbel niet meegemaakt. Een week voor de plechtige gebeurtenis was hij door de Heere van zijn aardse post verlost.

Waar mogelijk bevorderde de kerk dat de Statenvertaling zou gelden als de gezaghebbende overzetting van het Woord van God in de Nederlandse taal. Ook de overheid werkte er krachtig aan mee, dat de Statenvertaling in zuivere vorm onder ons volk kwam en bleef. In het voorwoord van de Statenbijbels wordt door de Staten-Generaal uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat de Bijbel in de kerken en de publieke scholen van de Verenigde Nederlanden zou worden aangenomen en gebruikt, om zodoende de eenheid en welstand van de Gereformeerde Kerk te bevorderen.

De Staten van Groningen schonken aan elke kerk twee Statenbijbels. In Holland hadden alle kerken de Statenbijbel binnen enkele jaren na zijn verschijning in gebruik. In de gezinnen duurde de invoering iets langer, mede door de hoge aanschafkosten van de nieuwe Bijbel. Het gebeurde wel, dat verschillende personen en gezinnen ’s avonds bij elkaar kwamen om te lezen en te horen lezen uit de nieuwe Bijbel. Eerst rond 1657 was in ieder gereformeerd gezin een Bijbel in de Statenvertaling aanwezig.

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]