GBS-editie Statenvertaling

Behoud Statenvertaling

De GBS wil de taal van de Bijbel ook duidelijk de taal van de Bijbel laten. Daarom worden woorden als ‘wedergeboorte’, ‘rechtvaardigmaking’ en ‘heiligmaking’ niet vervangen door hedendaagse woorden. Toen de Bijbel gereedkwam, was de gebruikte taal ook niet de taal van het volk. De taal van de Bijbel was een verheven taal. Er ligt een belangrijke taak voor ouders en onderwijzers om kinderen vertrouwd te maken met de verheven bijbeltaal.

Wel heeft de GBS in 2019 een Bijbel uitgegeven waarin onderaan de pagina synoniemen bij verouderde woorden worden weergegeven. Onze tekstcommissie heeft naar deze synoniemen diverse jaren onderzoek gedaan. Het dagelijks bestuur gaf in 2018 in het juni- en septembernummer van StandVastig een toelichting op de aanleiding tot en de totstandkoming van deze uitgave.

Voorzichtigheid is geboden, omdat vervanging van woorden vergaande gevolgen kan hebben. Bij de revisie van de Duitse Lutherbijbel (1984) werden vele woorden vervangen, maar een Duitse taalkundige verklaarde in een beoordeling van genoemde editie: ‘Liever leren en onderwijzen, verklaren en uitleggen, dan vernieuwen en vervangen.’ En een Duitse theoloog waarschuwde: ‘De veel grotere zorg moet zijn, dat, terwijl wij aan woorden winnen, de zaak schade lijdt.’

De Bijbel met de kanttekeningen

Van groot belang is in dit verband dat er bij de GBS Bijbels te koop zijn waarin naast de bijbeltekst de volledige kanttekeningen zijn opgenomen. Het is een uitgave in één band. De Kanttekeningenbijbel is verkrijgbaar in verschillende formaten. Om ook jongeren te stimuleren tot het gebruik van de kanttekeningen, werkt de GBS momenteel aan een hertaling van de kanttekeningen. Het is de bedoeling deze op te nemen in een Studiebijbel.

De kanttekeningen vormen een wezenlijk deel van de Statenvertaling. Juist met het oog op de huidige ontwikkelingen in de theologie zijn de kanttekeningen van het grootste belang. De bijbeltekst is een getrouwe vertaling van de grondtekst; in de kanttekeningen van de Statenvertalers wordt een toelichting en uitleg gegeven.

Het uitgeven van de Bijbel met de kanttekeningen is van groot belang. Prof. G. Wisse (1873-1957) schreef er destijds het volgende over: ‘Laat nu de Bijbel met de kanttekeningen gebruikt worden in de samenkomsten van gemeente en verenigingen en vooral bij de dagelijkse huisgodsdienstoefeningen, vooral na de maaltijd. Lees bij elk gedeelte ook de kanttekeningen. Hierdoor zult gij uw kennis van Gods bijzondere Openbaring zeer verrijken. Lees nooit anders, dan onder biddend opzien tot den Koning der Kerk, of de Heilige Geest, Die de Auteur der Heilige Schrift is, deze ook in uwe harten moge lezen, verklaren en toepassen. Terug naar Gods Woord, dat is de enige zuivere wegwijzer in deze ontwrichte tijden.’

Lees ook dit

Dordtse Synode 1618-1619 en bijbelvertaling

Vertaling vanuit de grondtekst Omstreeks 1562 werden in ons land twee complete Bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel (een vertaling van de […]

De vertalers van de Statenvertaling

Vertaalarbeid in de vreze Gods Voordat de Dordtse Synode overging tot het benoemen van vertalers, vermaande ds. Bogerman de leden […]

Statenvertaling staat dicht bij grondtekst

Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten […]

Statenvertaling verschijnt in 1637

Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635. Nu volgde het zetten van de […]

Statenvertaling talloze malen gedrukt

Kerk en staat Prof. C.C. de Bruin schreef in het boek De Synode van Dordrecht (1987): ‘Talloze malen ter perse gelegd, werd de […]

Kanttekeningen vóór de Statenbijbel

Het ontstaan van kanttekeningen De Statenvertalers mochten aantekeningen ‘in de kant’ maken. Dit was nodig om op moeilijke plaatsen de […]

Kanttekeningen in de Statenbijbel

  Zoals eerder aangegeven, besloot de Dordtse Synode van 1618-1619 dat er een bijbelvertaling vanuit de grondtalen moest komen. Deze […]

Verschillende soorten kanttekeningen

Gebruik van de kanttekeningen Om de uitleg van de Statenvertalers goed te kunnen gebruiken en op waarde te schatten, is […]

Kanttekeningen betrouwbare bijbelverklaring

Gereformeerde theologie De Statenvertalers werkten in een tijd waarin de strijd met de remonstranten kort geleden ten gunste van de […]

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen […]

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik […]

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor […]

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen […]