Projecten

Statenvertaling bewaren

De Gereformeerde Bijbelstichting is bezig met de inventarisatie van woorden, zinnen en uitdrukkingen uit de Statenvertaling die ten gevolge van taalkundige veranderingen misverstand kunnen oproepen. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan het woord ‘eerlijk’ in de betekenis van ‘aanzienlijk’, waarbij dus de betekenis verschoven is. Momenteel wordt hieraan gewerkt door vijf...

Studiebijbel met hertaalde kanttekeningen

Sinds enige jaren werkt de GBS aan de uitgave van een Studiebijbel. Het is de bedoeling dat deze Studiebijbel onder meer landkaarten, woordkaders (bij bijbelse begrippen), tijdlijnen en informatieve afbeeldingen zal bevatten. Het zwaartepunt ligt echter bij de hertaling van alle kanttekeningen bij de Statenvertaling. De kanttekeningen worden inhoudelijk volledig...

Vertaling kanttekeningen in het Afrikaans

Sinds enkele jaren werkt de GBS aan de vertaling van de kanttekeningen uit de Statenbijbel naar het Afrikaans (Zuid-Afrikaans), voor gebruik onder christenen in Zuid-Afrika. Alle kanttekeningen worden compleet vertaald, en zijn bedoeld om gebruikt te worden naast de tekst van de Afrikaanse Bijbel van 1933/1953. Deze Afrikaanse Bijbel,...

Vertaling Chinese Bijbel

De Trinitarian Bible Society (TBS) werkt met de GBS aan een nieuwe, betrouwbare vertaling van de Bijbel in het Chinees. De Chinese Union Version (CUV), die momenteel in gebruik is, heeft veel gebreken. De nieuwe vertaling is gebaseerd op de Hebreeuwse masoretische tekst en de Griekse textus receptus. De...

Revisie Spaanse Bijbel

D.V. over ongeveer twee jaar verschijnt een complete gereviseerde Spaanse Bijbel in de Reina-Valeravertaling. Dat is net als de Nederlandse Statenvertaling en de Engelse King James Version een formeelequivalente bijbelvertaling: woord voor woord uit het Hebreeuws en Grieks vertaald. De Trinitarian Bible Society (TBS), uitgever van de editie, legt...

Revisie Hebreeuws Nieuwe Testament

De Trinitarian Bible Society (TBS) werkt aan een revisie van het Hebreeuwse Nieuwe Testament in de Delitzschvertaling. Het project is bedoeld voor zowel orthodoxe als Messiasbelijdende Joden. Het Steunfonds Israël Isaac da Costa, het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten en de GBS zetten zich sinds 2017 –...

Kerkboek voor mensen met visuele beperking

Door de vereniging Helpende Handen en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) is een ‘toegankelijk kerkboek’ ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Het kerkboek is een uitgave voor gebruik op de tablet, en bevat de inhoud van de GBS-Bijbel met Psalmen en formulieren. Door middel van...