Revisie Spaanse Bijbel

Revisie Spaanse Bijbel


Project Description

D.V. over ongeveer twee jaar verschijnt een complete gereviseerde Spaanse Bijbel in de Reina-Valeravertaling. Dat is net als de Nederlandse Statenvertaling en de Engelse King James Version een formeelequivalente bijbelvertaling: woord voor woord uit het Hebreeuws en Grieks vertaald. De Trinitarian Bible Society (TBS), uitgever van de editie, legt tijdens promotiebijeenkomsten uit waarom de nieuwe revisie verschijnt. ‘We willen geen nieuwigheid, maar willen de oude, betrouwbare Reina-Valeravertaling in ere herstellen’, aldus projectleider W. Greendyk (op foto achter katheder). In tegenstelling tot andere latere edities van de Reina-Valeravertaling is de TBS-editie gebaseerd op een betrouwbare grondtekst.

De gereviseerde uitgave van het Spaanse Nieuwe Testament is reeds verschenen in 2016. Op zaterdag 23 april van dat jaar werd het gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Madrid, waarbij ook enkele afgevaardigden van de GBS-afgevaardigden aanwezig waren. GBS-voorzitter ds. A.C. Rijken: ‘Met ontroering hebben wij als afgevaardigden van de GBS de verwondering en de blijdschap gezien, waarmee deze uitgave van het Nieuwe Testament werd geopend en gelezen. Echter, wat zou het groot zijn, wanneer de stem des Heeren, welke nu onvervalst door middel van deze uitgave gehoord mag worden, door Gods genade nu ook mag klinken in de harten.’

Deze revisie van de Spaanse Bijbel wordt voor het merendeel door de GBS gefinancierd.

U kunt dit project steunen door uw gift over te maken op Bank: NL96 RABO 0129 4451 18 of: NL25 INGB 0001 3558 24 t.n.v. Geref. Bijbelstichting te Leerdam. Bij voorbaat hartelijk dank.

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen