Vertaling Chinese Bijbel

Vertaling Chinese Bijbel


Project Description

De Trinitarian Bible Society (TBS) werkt met de GBS aan een nieuwe, betrouwbare vertaling van de Bijbel in het Chinees. De Chinese Union Version (CUV), die momenteel in gebruik is, heeft veel gebreken. De nieuwe vertaling is gebaseerd op de Hebreeuwse masoretische tekst en de Griekse textus receptus. De vertalers onderschrijven de leer van de verbale (woordelijke) inspiratie, en vertalen daarom niet ‘gedachte-voor-gedachte’, maar ‘woord-voor-woord’. Ze streven naar een goed leesbare en tegelijk verheven taal in de vertaling, met aandacht voor traditionele theologische termen als ‘rechtvaardigmaking’ en ‘heiligmaking’.

De TBS heeft het Johannesevangelie in het Chinees inmiddels uitgegeven.

De vertaling van de Chinese Bijbel wordt volledig door de GBS gefinancierd.

U kunt dit project steunen door uw gift over te maken op Bank: NL96 RABO 0129 4451 18 of: NL25 INGB 0001 3558 24 t.n.v. Geref. Bijbelstichting te Leerdam. Bij voorbaat hartelijk dank.

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen