Kerkboek voor mensen met visuele beperking

Kerkboek voor mensen met visuele beperking


Project Description

Door de vereniging Helpende Handen en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) is een ‘toegankelijk kerkboek’ ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Het kerkboek is een uitgave voor gebruik op de tablet, en bevat de inhoud van de GBS-Bijbel met Psalmen en formulieren. Door middel van inzoomen of gebruik van een brailleleesregel kunnen mensen met een visuele beperking zo tijdens de kerkdienst meelezen en -zingen. Het ‘toegankelijk kerkboek’ heeft ook een navigeeroptie, zodat mensen snel kunnen zoeken. Ook kunnen ze gebruik maken van ‘leeslintjes’, om zo de Psalmen en het te lezen gedeelte van tevoren op te kunnen zoeken. Vanuit de GBS en verschillende kerkverbanden is een financiële bijdrage geleverd om het project te kunnen realiseren. Mogelijk worden in een later stadium ook de kanttekeningen van de Statenvertaling in het kerkboek opgenomen.

Het ‘kerkboek’ zal hopelijk D.V. juli a.s. verkrijgbaar zijn bij de CBB. De verwachte prijs is € 50,-.

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen