Kerkboek voor mensen met visuele beperking

Kerkboek voor mensen met visuele beperking


Project Description

Door de vereniging Helpende Handen en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) is een ‘toegankelijk kerkboek’ ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Het kerkboek is een uitgave voor gebruik op de tablet, en bevat de inhoud van de GBS-Bijbel met Psalmen en formulieren. Door middel van inzoomen of gebruik van een brailleleesregel kunnen mensen met een visuele beperking zo tijdens de kerkdienst meelezen en -zingen. Het ‘toegankelijk kerkboek’ heeft ook een navigeeroptie, zodat mensen snel kunnen zoeken. Ook kunnen ze gebruik maken van ‘leeslintjes’, om zo de Psalmen en het te lezen gedeelte van tevoren op te kunnen zoeken. Vanuit de GBS en verschillende kerkverbanden is een financiële bijdrage geleverd om het project te kunnen realiseren.

Het ’toegankelijk kerkboek’ is verkrijgbaar bij de CBB. De aanschafprijs is € 50,-. Het leren gebruiken van dit kerkboek kan in het begin een drempel zijn. De CBB neemt deze graag weg door persoonlijke begeleiding aan te bieden. Elke klant kan daarom kosteloos een afspraak maken voor een persoonlijke demonstratie bij de CBB in Ermelo.

De CBB blijft deze uitgave ondersteunen met updates en het oplossen van eventuele softwarefouten, en biedt gebruikers waar nodig ondersteuning. Mogelijk worden in een later stadium ook de kanttekeningen van de Statenvertaling in het kerkboek opgenomen.