Statenvertaling bewaren

Statenvertaling bewaren


Project Description

De Gereformeerde Bijbelstichting is bezig met de inventarisatie van woorden, zinnen en uitdrukkingen uit de Statenvertaling die ten gevolge van taalkundige veranderingen misverstand kunnen oproepen.

Er wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan het woord ‘eerlijk’ in de betekenis van ‘aanzienlijk’, waarbij dus de betekenis verschoven is.

Momenteel wordt hieraan gewerkt door vijf medewerkers, die worden bijgestaan door drie externe adviseurs en hun bevindingen voorleggen aan een groep van revisoren. Deze revisoren zijn voorgedragen door kerkverbanden die vertegenwoordigd zijn in ons bestuur.

Na de beoordeling door de revisoren zal het bestuur een besluit nemen over aanpassingen. In het blad StandVastig zijn twee artikelen verschenen over dit onderwerp: zie artikel 1 en artikel 2.