Lesbrief De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Bijbel

Lesbrief De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Bijbel

2,00


Achter in het psalmboek staan verschillende belijdenisgeschriften, waaronder de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wanneer is deze eigenlijk ontstaan? En wie heeft deze geschreven? En met welke bedoeling? Je leest er meer over in deze lesbrief.
Vervolgens worden de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uitgelegd. Deze gaan over de middelen waaruit we God kunnen leren kennen: de natuur en vooral de Heilige Schrift, Gods Woord, de Bijbel.

Voor gebruik op school, in de kerk (catechisatie) en het gezin. 19 x 27 cm, 48 pag.

Extra informatie

Productcode:

NUR: