Lesbrieven

 • Lesbrief De oude druk

  19 x 27 cm. Onderwerp: De oude druk. Bestemd voor gezin, kerk en basisonderwijs groepen 7 en 8. 20 pag.

  19 x 27 cm. Onderwerp: De oude druk. Bestemd voor gezin, kerk en basisonderwijs groepen 7 en 8. 20 pag.

  2,00
 • Lesbrief Bijbel in de Statenvertaling toen en nu

  19 x 27 cm. Onderwerp: Bijbel in de Statenvertaling toen en nu. Bestemd voor basisonderwijs groepen 7 en 8. 28 pag.

  19 x 27 cm. Onderwerp: Bijbel in de Statenvertaling toen en nu. Bestemd voor basisonderwijs groepen 7 en 8. 28 pag.

  2,00
 • Lesbrief Petrus Datheen en zijn psalmberijming

  19 x 27 cm. Onderwerp: Petrus Datheen en zijn Psalmberijming. Bestemd voor onderwijs en catechisatie. 28 pag.

  19 x 27 cm. Onderwerp: Petrus Datheen en zijn Psalmberijming. Bestemd voor onderwijs en catechisatie. 28 pag.

  2,00
 • Welke Psalmen zingen wij?

  Lesbrief over de Psalmberijming van 1773 19 x 27 cm. Onderwerp: Welke Psalmen zingen wij? Lesbrief over de Psalmberijming van 1773. 28 pag.

  Lesbrief over de Psalmberijming van 1773
  19 x 27 cm. Onderwerp: Welke Psalmen zingen wij? Lesbrief over de Psalmberijming van 1773. 28 pag.

  2,00
 • Lesbrief Hoe lezen wij de Kanttekeningen bij de Bijbel?

  19 x 27 cm. Onderwerp: Hoe lezen wij de Kanttekeningen bij de Bijbel? 28 pag.

  19 x 27 cm. Onderwerp: Hoe lezen wij de Kanttekeningen bij de Bijbel? 28 pag.

  2,00
 • Lesbrief Oudvaders, hun leven en werk

  Oudvaders … in welke tijd leefden zij? Wat had dominee Plancius met de zeevaart te maken? Wat schreef dominee Koelman over huisgodsdienst? En hoe keek dominee Smytegelt aan tegen slavernij? Op deze vragen is een antwoord te vinden in deze lesbrief. Elk van de zeven hoofdstukken van de lesbrief gaat in op een oudvader en een bepaald thema. Hoofdstuk 5, 'Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen', gaat bijvoorbeeld over dominee Hellenbroek en de catechisatie. De lesbrief is rijk geïllustreerd. Hij bevat diverse fragmenten uit werken van oudvaders. Per hoofdstuk staan er allerlei vragen en opdrachten. Achterin de lesbrief staan een woordzoeker, woordenlijst (met uitleg van woorden die in de tekst vet zijn weergegeven) en een kleurplaat. Deze nieuwe lesbrief is door docenten speciaal samengesteld voor gebruik op school, op de catechisatie, op de vereniging en in het gezin. 19 x 27 cm, 40 pag.

  Oudvaders … in welke tijd leefden zij? Wat had dominee Plancius met de zeevaart te maken? Wat schreef dominee Koelman over huisgodsdienst? En hoe keek dominee Smytegelt aan tegen…

  2,00
 • Lesbrief De eerste beginselen

  De Heidelbergse Catechismus (1563) Deze lesbrief gaat over de Heidelbergse Catechismus. Hij wil een antwoord geven op vragen als: Wat is de Catechismus voor een geschrift? In welke tijd is het ontstaan? Wat staat er allemaal in? Op welke manieren is het gebruikt? Wat kunnen wij er in de 21e eeuw van leren? De Catechismus begint zelf met een heel belangrijke vraag: Wat is uw enige troost in het leven en in het sterven? Ook deze vraag komt in de lesbrief aan de orde. Per hoofdstuk staan er allerlei vragen en opdrachten. Achter in de lesbrief staat een woordenlijst. Deze geeft een uitleg van woorden die in de tekst vet en schuingedrukt zijn weergegeven. De lesbrief is door docenten speciaal samengesteld voor gebruik op school, op de catechisatie, op de vereniging en in het gezin. 19 x 27 cm, 32 pag.

  De Heidelbergse Catechismus (1563)
  Deze lesbrief gaat over de Heidelbergse Catechismus. Hij wil een antwoord geven op vragen als: Wat is de Catechismus voor een geschrift? In welke tijd is…

  2,00
 • Lesbrief Hervormers en de Bijbel

  De hervormers Luther, Zwingli en Calvijn vonden dat Gods Woord in de handen van het hele volk moest komen. Ook Wycliffe en Hus, die bekendstaan als voorlopers van de Hervorming, dachten er zo over. In de middeleeuwen was er wel een bijbelvertaling, de Vulgata, maar die was in het Latijn. Het gewone volk kon de Bijbel niet lezen, en wist ook maar weinig van de Bijbel af. De hervormers wilden daar verandering in aanbrengen. Daarom werkten ze aan een vertaling van de Bijbel in de volkstaal, en ook aan een begrijpelijke uitleg daarbij. Daaorm preekten ze, gaven ze onderwijs en schreven ze bijbelverklaringen. Lees er meer over in deze lesbrief! Per hoofdstuk staan er allerlei vragen en opdrachten. Achter in de lesbrief staat een woordenlijst. Deze geeft een uitleg van woorden die in de tekst vet zijn weergegeven. De lesbrief is door docenten speciaal samengesteld voor gebruik op school, op de catechisatie, op de vereniging en in het gezin. 19 x 27 cm, 32 pag.

  De hervormers Luther, Zwingli en Calvijn vonden dat Gods Woord in de handen van het hele volk moest komen. Ook Wycliffe en Hus, die bekendstaan als voorlopers van de…

  2,00
 • Lesbrief De Dordtse Leerregels

  In 1618-1619 vergaderde de Nationale Synode van Dordrecht. Deze synode deed onderzoek naar de leer van de remonstranten. Ze schreef vervolgens op waarom die leer niet bijbels is. Het boekje waar dat allemaal in staat, heet: Vijf artikelen tegen de remonstranten of Dordtse Leerregels. De boodschap van dit belijdenisgeschrift is nog steeds actueel: de zaligheid is voor 100 procent het werk van God! Deze lesbrief behandelt kort de geschiedenis van de Dordtse Synode en vervolgens de inhoud van de Leerregels. Per hoofdstuk zijn verschillende vragen en opdrachten opgenomen. Voor gebruik op school, in de kerk (catechisatie) en het gezin. 19 x 27 cm, 40 pag.

  In 1618-1619 vergaderde de Nationale Synode van Dordrecht. Deze synode deed onderzoek naar de leer van de remonstranten. Ze schreef vervolgens op waarom die leer niet bijbels is. Het boekje…

  2,00
 • Lesbrief De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Bijbel

  Achter in het psalmboek staan verschillende belijdenisgeschriften, waaronder de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wanneer is deze eigenlijk ontstaan? En wie heeft deze geschreven? En met welke bedoeling? Je leest er meer over in deze lesbrief. Vervolgens worden de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uitgelegd. Deze gaan over de middelen waaruit we God kunnen leren kennen: de natuur en vooral de Heilige Schrift, Gods Woord, de Bijbel. Voor gebruik op school, in de kerk (catechisatie) en het gezin. 19 x 27 cm, 48 pag.

  Achter in het psalmboek staan verschillende belijdenisgeschriften, waaronder de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wanneer is deze eigenlijk ontstaan? En wie heeft deze geschreven? En met welke bedoeling? Je leest er meer…

  2,00