Bijbelvertalingen

Moderne bijbelvertalingen

De Nieuwe Vertaling van 1951 vormde de aanleiding tot de oprichting van de GBS. Sindsdien hebben vele nieuwe Nederlandse bijbelvertalingen het licht gezien. Toch is de GBS er nog steeds van overtuigd dat de Statenvertaling taalkundig en theologisch de meest zuivere vertolking is van Gods Woord in het Nederlands. Op deze website vindt u...

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is een oecumenische vertaling, uitgegeven door het NBG en de KBS en bedoeld voor gebruik in brede kring. De NBV presenteerde zich als een vertaling die ‘brontekstgetrouw en doeltaalgericht’ wil zijn. De GBS heeft erop gewezen dat het doeltaalgerichte in de NBV ten koste gaat van het brontekstgetrouwe. ‘De...

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling wil een taalkundige revisie van de Statenvertaling zijn, met de bedoeling om de Statenvertaling te behouden voor de jeugd van nu. De vertalers hebben in onbruik geraakte woorden vervangen, maar zijn ook regelmatig inhoudelijk afgeweken van de vertaalkeuzes van de Statenvertalers. Dit is zozeer ten koste van het eigene van de...

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Voor iedereen begrijpelijk Een andere moderne bijbelvertaling is de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Deze vertaling, of liever ‘parafrase’, verscheen in 2014. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wilde met deze uitgave voorzien in een Bijbel die voor iedereen begrijpelijk is. Traditioneel taalgebruik is daarom vervangen door begrijpelijk taalgebruik. Volgens de vertalers was dat niet erg, want...