Lesbrief Hervormers en de Bijbel

Lesbrief Hervormers en de Bijbel

2,00


De hervormers Luther, Zwingli en Calvijn vonden dat Gods Woord in de handen van het hele volk moest komen. Ook Wycliffe en Hus, die bekendstaan als voorlopers van de Hervorming, dachten er zo over. In de middeleeuwen was er wel een bijbelvertaling, de Vulgata, maar die was in het Latijn. Het gewone volk kon de Bijbel niet lezen, en wist ook maar weinig van de Bijbel af. De hervormers wilden daar verandering in aanbrengen. Daarom werkten ze aan een vertaling van de Bijbel in de volkstaal, en ook aan een begrijpelijke uitleg daarbij. Daaorm preekten ze, gaven ze onderwijs en schreven ze bijbelverklaringen. Lees er meer over in deze lesbrief!

Per hoofdstuk staan er allerlei vragen en opdrachten. Achter in de lesbrief staat een woordenlijst. Deze geeft een uitleg van woorden die in de tekst vet zijn weergegeven.

De lesbrief is door docenten speciaal samengesteld voor gebruik op school, op de catechisatie, op de vereniging en in het gezin. 19 x 27 cm, 32 pag.

Extra informatie

Uitgever:

Artikelnummer:

Productcode:

NUR: