Geen categorie

Nieuwe Testamenten voor Venezuela

Vorig jaar werd het financieel mogelijk gemaakt om 100.000 Spaanse Nieuwe Testamenten, inclusief de boeken van de Psalmen en Spreuken, te laten drukken in Zuid-Amerika. Deze Nieuwe Testamenten worden verspreid in de Spaanssprekende landen. Ook in Venezuela is een zeer grote groep predikanten en kerkelijke groeperingen geïnteresseerd in deze nieuwe TBS-uitgave. Om deze Nieuwe Testamenten...

Sponsortocht

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Johannes Calvijnschool in Leerdam hebben door middel van een sponsortocht geld bij elkaar gebracht voor de Gereformeerde Bijbelstichting en de Christian Care Foundation The Gambia (onderdeel van HVC). De wandeltocht van 15 km bracht € 7.070,50 op. Het geld wordt besteed aan bijbelverspreiding in...

Bijbels voor Cuba

Op Cuba hebben erg weinig mensen een eigen Bijbel. Zelfs veel voorgangers bezitten geen eigen Bijbel. Wel is er op Cuba een grote behoefte aan Bijbels en bijbelse lectuur, temeer omdat op de Cubaanse scholen het christelijk onderwijs ondenkbaar is en ook omdat deze lectuur in het land niet zomaar te koop is. De GBS...

Franse Bijbels voor Democratische Rebupliek Congo

Kortgeleden werden Franse Bijbels uitgedeeld in de kerk ‘De Ochtenddauw’ in Kinshasa (Democratische Republiek Congo). Dit was voor de gemeenteleden een bijzonder moment, omdat ze nog geen eigen Bijbels hadden. De aanvraag en het transport van deze bijbels werd verzorgd door voorganger Joshua Muimba uit Etten-Leur. Voorganger Muimba gaat regelmatig voor in deze gemeente...

Afscheidsactie ds. J. Fraanjeschool Barneveld

Een groep leerlingen van de ds. J. Fraanjeschool (De Vesting) uit Barneveld heeft als afscheid van groep 8 een huttendorp georganiseerd. Op de laatste dag was er ’s avonds een kijkavond waarop alle ouders de hutten mochten bekijken. Ook werd er snoep, ijs, koffie en dergelijke verkocht. Het groepje van Julia, Edward, Tim, Arnoud,...

Vernieuwd bijbelprogramma

Sinds kort heeft de GBS een vernieuwde versie van het bijbelprogramma GBS Bijbel Online gelanceerd. Deze versie is voor iedereen gratis toegankelijk via www.bijbel-statenvertaling.com Bij de vernieuwing van het programma is vooral gelet op een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid. Binnenkort wil de GBS de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, zoals de Statenvertalers die hebben...

Bijbels en bijbelse lectuur voor Hongarije

De GBS heeft onlangs een aantal Roemeense Bijbels en bijbelse lectuur geschonken aan de heer H. Keuter, die sinds 2012 zendingswerk onder de Romazigeuners in de gemeenten in de grensstreek met Roemenië verricht. Tijdens een reis met hulpgoederen kon Stichting Global Aid Network (GAiN) deze Nederlandse evangelist in Debrecen onverwachts met de lectuur verblijden.

Bijbelse lectuur voor Irak

In Noord-Irak kon Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) rugtasjes, gevuld met school- en schrijfspullen, uitdelen aan schoolkinderen. In deze tasjes zat een in het Arabisch vertaalde brochure over het leven van Jozef, die de GBS voor dit doel liet vertalen en drukken in een oplage van 10.000 stuks. Kinderen in Noord-Irak zijn hard getroffen...