Geen categorie

Vernieuwd bijbelprogramma

Sinds kort heeft de GBS een vernieuwde versie van het bijbelprogramma GBS Bijbel Online gelanceerd. Deze versie is voor iedereen gratis toegankelijk via www.bijbel-statenvertaling.com Bij de vernieuwing van het programma is vooral gelet op een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid. Binnenkort wil de GBS de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, zoals de Statenvertalers die hebben...

Bijbels en bijbelse lectuur voor Hongarije

De GBS heeft onlangs een aantal Roemeense Bijbels en bijbelse lectuur geschonken aan de heer H. Keuter, die sinds 2012 zendingswerk onder de Romazigeuners in de gemeenten in de grensstreek met Roemenië verricht. Tijdens een reis met hulpgoederen kon Stichting Global Aid Network (GAiN) deze Nederlandse evangelist in Debrecen onverwachts met de lectuur verblijden.

Bijbelse lectuur voor Irak

In Noord-Irak kon Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) rugtasjes, gevuld met school- en schrijfspullen, uitdelen aan schoolkinderen. In deze tasjes zat een in het Arabisch vertaalde brochure over het leven van Jozef, die de GBS voor dit doel liet vertalen en drukken in een oplage van 10.000 stuks. Kinderen in Noord-Irak zijn hard getroffen...

Bijbels voor de Dominicaanse Republiek

De GBS heeft in 2020 Spaanse Nieuwe Testamenten (inclusief Psalmen en Spreuken) en Johannesevangeliën beschikbaar gesteld aan dokter Silvia Martinez. Zij is directeur van Sociedad Lucas. Deze organisatie wordt ondersteund door het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten. In een reactie op de ontvangst van deze zending schrijft Silvia Martinez...

Live-uitzending avond over voltooiing Delitzschproject

Dinsdagavond 13 april was er een live-uitzending vanuit het kantoor van de Gereformeerde Bijbelstichting over de laatste fase van de herziening van de Delitzschvertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. Door middel van verschillende videoboodschappen vanuit onder andere Londen (TBS) en Israël (vertaalteam) werden we op de hoogte gebracht van de voortgang van het...

Evangelisatie CGK Rotterdam-Kralingen

Maandelijks staan de leden van de Evangelisatiewerkgroep van de Christelijk Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen een zaterdag met een Bijbelkraampje in het winkelcentrum “De Lusthof”. Daar bieden zij aan de voorbijgangers een folder en een Evangelie aan. Helaas is de gemiddelde inwoner van Rotterdam door en door geseculariseerd en heeft geen interesse. Soms echter, is er...

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen