Welkom op de site
van de Gereformeerde Bijbelstichting
Deze site geeft u informatie over het doel en werk van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), en de totstandkoming en het karakter van de Statenvertaling. Tevens kunt u lezen waarom onze stichting de Statenvertaling als meest getrouwe Nederlandse bijbelvertaling wil handhaven.

De site biedt u verder de gelegenheid om u te oriënteren op de bij ons verkrijgbare Bijbels, psalmboeken en andere uitgaven. U kunt uw bestelling online, telefonisch, schriftelijk of per fax plaatsen. Ook bent u van harte welkom voor een vrijblijvend bezoek aan onze showroom.

Deze site is gestart in oktober 2011 en wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Actie Kanttekeningenbijbel voor studenten Driestar educatief en CHE

Wij schenken deze maand studenten van twee christelijke hogescholen, de Driestar en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), een Statenvertaling met kanttekeningen. Het gaat om een verspreidingseditie in een handzaam formaat. De Bijbels werden op 12 mei jl. overhandigd op de CHE (foto), en op 18 mei jl. op De Driestar.

We willen met deze actie het gebruik van een getrouwe Bijbelvertaling met kanttekeningen in het onderwijs stimuleren. Hopelijk mag het lezen van deze Bijbel voor veel studenten tot zegen zijn!

Voor je vragen over de Statenvertaling, andere bijbelse onderwerpen of thema’s en de GBS kun je contact met ons opnemen via info@gereformeerdebijbelstichting.nl. Wij zijn graag bereid om die te beantwoorden.