Vernieuwde app

Vernieuwde app

Sinds medio juli 2023 is er een vernieuwde Bijbelapp beschikbaar van de GBS. Deze is zowel voor Android als voor iOS (Apple) geschikt. Beide zijn ze in de appstores te vinden onder de naam ‘GBS Bijbel App’. Zie hier de Android-versie, en hier de iOS-versie.

De app, die is ontwikkeld door HJ Media Groep uit Ridderkerk, bevat evenals de vorige apps de Statenvertaling met kanttekeningen, de psalmberijmingen van Datheen en 1773, de geloofsbelijdenissen, gebeden, formulieren, Kort Begrip, Ziekentroost, de vragenboekjes van Hellenbroek (ook in hertaalde vorm) en Ledeboer, en enkele landkaarten. De bijbeltekst van de Statenvertaling is ook te beluisteren via de app.

Alle onderdelen van het programma zijn op geavanceerde wijze doorzoekbaar gemaakt, en voorzien van veel hyperlinks om het gebruiksgemak te verhogen. Qua lay-out is aangesloten bij onze website GBS Bijbel Online, wat voor herkenbaarheid zorgt. Diverse visuele instellingen (kleur van het scherm, tekstgrootte, lettertype e.d.) zijn daarvan overgenomen. Als u bijvoorbeeld alleen de bijbeltekst wilt lezen, zonder alle verwijsletters en -cijfers in de tekst, kunt u er eenvoudig voor kiezen om de verwijzingen uit te schakelen, wat voor een rustiger beeld zorgt. Het is mogelijk om de app ook offline te gebruiken. Voordat u hiertoe overgaat, dient u eerst (online) downloads te maken voor de bijbeltekst of andere uitgaven die u wilt raadplegen. Aangeraden wordt om de app zoveel mogelijk online te gebruiken. Tot slot bevat de app ook de mogelijkheid om persoonlijke notities te maken.