Spaanse Bijbels voor Cuba

Spaanse Bijbels voor Cuba

De GBS heeft Spaanse Bijbels beschikbaar gesteld aan de Spaans Evangelische Zending (SEZ). Deze stichting heeft 250 Bijbels opgestuurd naar Cuba. Op de foto is ze zien dat theologiestudenten van een reformatorisch baptistenseminarie in Havana zojuist een Bijbel hebben gekregen.

De studenten weten waarom de revisie er is gekomen en zijn erg gemotiveerd om zelf de verschillen te ontdekken.