TBS-artikel over GBS

TBS-artikel over GBS

Natalie A. Hanks, medewerkster van onze Engelse zusterorganisatie de Trinitarian Bible Society, schreef een uitgebreid artikel over het ontstaan en het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting in de Quarterly Record, het kwartaalblad van deze organisatie.

De GBS heeft al vanaf 1969 een hechte band met de TBS; ze delen dezelfde doelstellingen en principes met betrekking tot bijbelvertaling en bijbelverspeiding. Ook ondersteunt de GBS al jaren diverse TBS-projecten.

Op dit moment is dat het Delitzsch-project: de revisie van het Nieuwe Testament in het hedendaags Hebreeuws. Sinds kort kan de TBS-vertaling van het Nieuwe Testament in het Mandarijn-Chinees, door de GBS gefinancierd, worden verspreid.

De TBS werkte sinds 2006 aan de revisie van de Spaanse Bijbel. In 2016 werd het Spaanse Nieuwe Testament gepubliceerd en in 2019, in samenwerking met de GBS, herdrukt in combinatie met de bijbelboeken Psalmen en Spreuken. Dit jaar verscheen de complete Spaanse Bijbel.