Oudjaars Psalmzangavond in Zwijndrecht

Oudjaars Psalmzangavond in Zwijndrecht

Vrijdag 29 december vond er in de Oude Kerk van Zwijndrecht een Oudjaars Psalmzangavond plaats.

Organist Adriaan Pakvis uit Hendrik-Ido-Ambacht begeleidde de samenzang.

De meditatie werd verzorgd door ds. A. Verschuure. Hij sprak over Filippenzen 4 : 5, over de woorden ‘De Heere is nabij’.

De collecte die bestemd was voor de GBS heeft € 815,60 opgebracht. Hartelijk dank!