GBS schenkt ruim 100.000 Bijbels in 2023

GBS schenkt ruim 100.000 Bijbels in 2023

(Persbericht)

In het afgelopen jaar heeft de Gereformeerde Bijbelstichting ruim 100.000 Bijbels en Nieuwe Testamenten geschonken voor diverse bestemmingen in de wereld. De GBS heeft de financiering verzorgd voor het drukken van 30.000 Spaanse Bijbels. De zusterorganisatie de Trinitarian Bible Society(TBS) heeft deze Bijbels laten verspreiden in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Ook werden veel Engelse en Oekraïense Bijbels verspreid, waarvan ruim 10.000 Oekraïense Bijbels voor militairen aan het front. Vanwege de sancties gingen er in 2023 minder Bijbels naar Rusland. Ook werden er minder Arabische Bijbels verscheept. De Bijbels worden momenteel veelal gedrukt in de Arabische landen zelf. De GBS stelt hiervoor geld beschikbaar; dit heeft als voordeel dat de logistieke kosten verminderen en dat de lokale economie wordt gesteund.

Ook blijft er veel vraag naar Nederlandse Bijbels. De verspreiding in Nederland gebeurt vaak door kerken en via evangelisten. Ook zijn er particuliere initiatieven. 2.000 Nederlandse Bijbels gingen er in 2023 naar Suriname. Inmiddels worden deze Bijbels verspreid in Moengo, in het district Wanica en in het binnenland van Suriname.

Recent werd de eerste druk gerealiseerd van een deeluitgave van de Statenvertaling: “Uit Gods Woord”. Deze is geschikt voor gebruik op evangelisatieposten, voor straatevangelisatie en voor publieke boekenkasten.

Het Turkse Nieuwe Testament werd aan het fonds toegevoegd; dit betreft een uitgave van de TBS.

De vraag naar Bijbelse lectuur voor kinderen en jeugd blijft groeien. In het afgelopen jaar liet de GBS  in Ecuador Bijbelse leesboekjes drukken in het Spaans. Ook verschenen er kleurkaarten met Bijbelse thema’s en Bijbelteksten in het Oekraïens en Albanees. Verder werden diverse GBS-brochures, geschreven door de heer M. Waterman, vertaald in het Chichewa. De verwachting is dat deze op korte termijn gedrukt zullen worden in Malawi.

In 2023 werden bijna 5.000 boekjes van “Mary Jones en haar Bijbel”, in diverse talen, verspreid. Ongeveer 1.000 exemplaren van “Beroepen in de Bijbel”, geschreven door ds. B.J. van Boven en vertaald in het Oekraïens, konden voor de bevolking in Oekraïne worden gedrukt en verspreid.orte termijn zal er, in samenwerking met diverse kerkelijke organisaties, een uitbreiding plaatsvinden van het evangelisatiemateriaal voor kinderen en jongeren. De GBS geeft aan dankbaar te zijn voor de belangstelling en steun voor het bijbelverspreidingswerk wereldwijd.