Bijbels voor bootvluchtelingen

Bijbels voor bootvluchtelingen

Ook dit jaar zijn weer duizenden vluchtelingen ondergebracht in overvolle opvangcentra op Sicilië (Italië). Dit jaar komt hun aantal op ruim 127.000, meer dan het dubbele van het aantal in 2022.

De GBS stelt Bijbels beschikbaar voor evangelisten die in Italië vluchtelingen vanuit o.a. Afghanistan, Gambia en Nigeria Gods Woord mogen brengen. Er is grote behoefte aan Bijbels in andere talen.

Volgens de organisatie ‘Evangelisatie bootvluchtelingen’ is het erg belangrijk om Gods Woord te verspreiden, gedachtig aan de woorden van de Heere Jezus over Mozes en de Profeten (Luk. 16:29) en over de Schriften. De christenen in Zuid-Italië zijn dankbaar voor de bijbelschenkingen die regelmatig vanuit Leerdam worden verzonden.