Psalmzangavond in Grote Kerk van Dordrecht

Psalmzangavond in Grote Kerk van Dordrecht

Op maandag 1 april (2e Paasdag) werd een Psalmzangavond gehouden in de Grote Kerk van Dordrecht.

Het orgel werd deze avond bespeeld door Martin Weststrate.  Ds. B.J. van Boven uit De Valk-Wekerom verzorgde de opening en sluiting en mediteerde over Openbaring 1: 16-18.

De collecte was bestemd voor de GBS en bracht het mooie bedrag op van € 2.930,–. Allen hartelijk dank!