LB14

  • Lesbrief De Dordtse Leerregels

    In 1618-1619 vergaderde de Nationale Synode van Dordrecht. Deze synode deed onderzoek naar de leer van de remonstranten. Ze schreef vervolgens op waarom die leer niet bijbels is. Het boekje waar dat allemaal in staat, heet: Vijf artikelen tegen de remonstranten of Dordtse Leerregels. De boodschap van dit belijdenisgeschrift is nog steeds actueel: de zaligheid is voor 100 procent het werk van God! Deze lesbrief behandelt kort de geschiedenis van de Dordtse Synode en vervolgens de inhoud van de Leerregels. Per hoofdstuk zijn verschillende vragen en opdrachten opgenomen. Voor gebruik op school, in de kerk (catechisatie) en het gezin. 19 x 27 cm, 40 pag.

    In 1618-1619 vergaderde de Nationale Synode van Dordrecht. Deze synode deed onderzoek naar de leer van de remonstranten. Ze schreef vervolgens op waarom die leer niet bijbels is. Het boekje…

    2,00