LB11

  • Lesbrief Oudvaders, hun leven en werk

    Oudvaders … in welke tijd leefden zij? Wat had dominee Plancius met de zeevaart te maken? Wat schreef dominee Koelman over huisgodsdienst? En hoe keek dominee Smytegelt aan tegen slavernij? Op deze vragen is een antwoord te vinden in deze lesbrief. Elk van de zeven hoofdstukken van de lesbrief gaat in op een oudvader en een bepaald thema. Hoofdstuk 5, 'Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen', gaat bijvoorbeeld over dominee Hellenbroek en de catechisatie. De lesbrief is rijk geïllustreerd. Hij bevat diverse fragmenten uit werken van oudvaders. Per hoofdstuk staan er allerlei vragen en opdrachten. Achterin de lesbrief staan een woordzoeker, woordenlijst (met uitleg van woorden die in de tekst vet zijn weergegeven) en een kleurplaat. Deze nieuwe lesbrief is door docenten speciaal samengesteld voor gebruik op school, op de catechisatie, op de vereniging en in het gezin. 19 x 27 cm, 40 pag.

    Oudvaders … in welke tijd leefden zij? Wat had dominee Plancius met de zeevaart te maken? Wat schreef dominee Koelman over huisgodsdienst? En hoe keek dominee Smytegelt aan tegen…

    2,00