GRNT1

  • Grieks Nieuwe Testament

    Grieks Nieuwe Testament, 12 x 19,5 cm. In de Griekse grondtekst, de textus receptus, de tekst die ten grondslag heeft gelegen aan de Statenvertaling.

    Grieks Nieuwe Testament, 12 x 19,5 cm. In de Griekse grondtekst, de textus receptus, de tekst die ten grondslag heeft gelegen aan de Statenvertaling.

    15,00