Veteranendag 2023

Veteranendag 2023

De GBS heeft tijdens de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 24 juni jl. op het Malieveld in Den Haag 350 Krijgsmachtbijbels uitgedeeld. Ze zijn gratis verspreid onder militairen, veteranen en andere bezoekers.

De door de GBS uitgegeven Krijgsmachtbijbel heeft voor de verschillende legeronderdelen speciale omslagen. Ook de evangelisatie-uitgave met de Bijbelboeken Genesis, Psalmen, Jesaja en Lukas werd gratis aangeboden. Onze bureaumedewerker de heer J. Haalboom verspreidde de Bijbels in een stand van de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring ‘Cornelius’ (NCOK).