Vertaalwerk Delitzschproject gaat door ondanks corona

Vertaalwerk Delitzschproject gaat door ondanks corona

Ondanks de strenge maatregelen van de Israëlische overheid gaat het werk van het vertaalteam in Jeruzalem door. Het team werkt aan een herziening van de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament van dr. Franz Delitzsch uit de negentiende eeuw. Gelukkig is geen van de teamleden tot nu toe ziek geworden. Het vertaal-/hertaalproces gaat ondertussen in volle snelheid door, terwijl de belangrijke teammeetings via Skype plaatsvinden.

We ontvingen van de Trinitarian Bible Society (TBS) een rapport over de stand van zaken op dit moment. De TBS begeleidt het hele project en het vertaalteam in Jeruzalem. Er zijn nu 14 van de 27 boeken van het Nieuwe Testament gereed voor publicatie. Enkele bijbelboeken zijn in brochurevorm beschikbaar.  De 14 voltooide boeken zullen bovendien vanaf november online beschikbaar zijn via de TBS-website.

Op dit moment wordt door de vertalers gewerkt aan drie bijbelboeken: Handelingen en 1/2 Thessalonicenzen. Vier boeken zijn reeds vertaald en zijn nu in het proces van redactie en controle. Dit betekent dat er nog zes boeken wachten op vertaling: Lukas, 1/2/3 Johannes, Judas en Openbaring.

Al met al is er goede voortgang. De oorspronkelijke planning was dat het hele project eind 2021 afgerond zou kunnen worden. Er wordt nu rekening mee gehouden dat dit in de loop van 2022 het geval zal zijn.

Vermeldenswaardig is nog dat de TBS met Trans World Radio een overeenkomst heeft gesloten om het herziene Nieuwe Testament via een audio-opname uit te zenden. Binnenkort zal als eerste het Evangelie van Johannes op die wijze beschikbaar zijn. De verwachting is dat met dit middel vooral orthodoxe Joden bereikt kunnen worden.

Aan ds. David Zadok is desgevraagd toegezegd dat de gereed zijnde teksten gebruikt mogen worden in de vertaling van het dagboek van Isaäc da Costa, „Israëls verwachting”, dat momenteel door uitgeverij HaGefen vertaald wordt.

Het project zal dus nog enige jaren in beslag nemen. Dat brengt flinke kosten met zich mee. Daarom vragen wij u om dit belangrijke project financieel te steunen. U kunt een gift overmaken naar: NL70 RABO 0321 7073 46 t.n.v. GBS Leerdam – Delitzschproject.

Namens de projectgroep,

Ds. A.C. Rijken, voorzitter
J.J. de Jong, secretaris

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen