Vernieuwd bijbelprogramma

Vernieuwd bijbelprogramma

Sinds kort heeft de GBS een vernieuwde versie van het bijbelprogramma GBS Bijbel Online gelanceerd. Deze versie is voor iedereen gratis toegankelijk via www.bijbel-statenvertaling.com

Bij de vernieuwing van het programma is vooral gelet op een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid. Binnenkort wil de GBS de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, zoals de Statenvertalers die hebben gebruikt, opnemen in het programma. Deze tekst kan gemakkelijk naast de tekst van de Statenvertaling of de King James Version geplaatst worden. Binnen (bijna) iedere uitgave zijn veel kruisverwijzingen binnen een tekst te vinden.