Sponsortocht

Sponsortocht

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Johannes Calvijnschool in Leerdam hebben door middel van een sponsortocht geld bij elkaar gebracht voor de Gereformeerde Bijbelstichting en de Christian Care Foundation The Gambia (onderdeel van HVC). De wandeltocht van 15 km bracht € 7.070,50 op. Het geld wordt besteed aan bijbelverspreiding in Gambia en aan de bouw van een omheining bij een opvanghuis voor christenen in Gambia. De Gambiaanse evangelist Arnest B. Jassey en zijn vrouw Andrea zijn werkzaam voor bovengenoemde stichting. Tijdens hun verblijf in Nederland hebben de leerlingen het bedrag persoonlijk aan het echtpaar Jassey overhandigd.