Psalmberijming 1773

Psalmberijming 1773

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Psalmberijming 1773 verscheen.

Wilt u hier extra aandacht aan geven, thuis of in de klas?

De GBS heeft een lesbrief die informatie bevat over de geschiedenis van deze Psalmberijming.

Ook de invoering en ontvangst van deze Psalmen komt aan de orde.

Ten slotte wordt de inhoud van diverse psalmverzen behandeld.

Bij elk hoofdstuk zijn vragen en opdrachten opgenomen.

 

Klik hier om de lesbrief te bestellen.