Project ‘Bijbelse woordenschat’

Project ‘Bijbelse woordenschat’

In samenwerking met KOC Visie uit Veenendaal ontwikkelt de GBS woordenschatlessen voor het basisonderwijs bij woorden uit de Bijbel die in de taalmethode niet aan bod komen. De lessen bieden een handreiking om deze woorden aan te leren in het verlengde van de psalmuitleg. De keuze van de psalmen is gebaseerd op het rooster van de methode ‘Vertel het Woord’. Deze psalmen komen voor een groot deel overeen met de methode ‘Hoor het Woord’, waardoor de handreiking en materialen ook goed zijn te gebruiken bij deze methode.

In een kort script leggen de scribenten, die werkzaam zijn (geweest) in het basisonderwijs, de woorden uit aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel en uit de belevingswereld van het kind. Daarnaast is er per behandeld woord een woordkaart met passende afbeelding die de leerkracht kan gebruiken om de woorden uit te leggen en te herhalen tijdens de week waarin de psalm wordt geleerd.

We hopen deze scripts en woordkaarten in 2023 digitaal te publiceren op de website www.bijbelsewoordenschat.nl. Deze website is onlangs online gegaan en bevat twee voorbeeldlessen. Op een later moment kan iedere school zich (voor een nog vast te stellen bedrag) aanmelden op de website en daarna vrij gebruikmaken van de materialen. Zowel de scripts als de woordkaarten zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken.