Kleine boekjes voor de jeugd

 • John Wycliffe en Johannes Hus

  In 2015 is het zeshonderd jaar geleden dat Johannes Hus op de brandstapel werd omgebracht. Net als John Wycliffe was hij een voorloper van de Reformatie. Beiden waren ervan overtuigd dat Gods Woord boven alles staat. Niet de paus of de kerk, maar Gods Woord heeft het hoogste gezag. Dit boekje beschrijft hoe Wycliffe en Hus aan het hele volk de boodschap van de Bijbel wilden doorgeven. Bij elk hoofdstuk is een illustratie opgenomen die past bij de inhoud van het hoofdstuk.

  In 2015 is het zeshonderd jaar geleden dat Johannes Hus op de brandstapel werd omgebracht. Net als John Wycliffe was hij een voorloper van de Reformatie. Beiden waren ervan…

  2,00
 • Het wonder van de Dordtse Synode (1618-1619)

  Het gevaar vanbuiten was even geweken. De Spanjaarden waren teruggedrongen. Maar nu kwam er een groot gevaar in de kerk. Het gevaar van de remonstrantse leer. Maar de Heere gaf uitkomst. Hij zorgde ervoor dat in 1618 en 1619 de Synode van Dordrecht plaatsvond. Een kerkvergadering met grote en goede gevolgen. Tot op de dag van vandaag …

  Het gevaar vanbuiten was even geweken. De Spanjaarden waren teruggedrongen. Maar nu kwam er een groot gevaar in de kerk. Het gevaar van de remonstrantse leer. Maar de Heere gaf uitkomst. Hij zorgde…

  2,00
 • Gaspard de Coligny

  In 1519 werd Gaspard de Coligny geboren. Dit boekje beschrijft hoe hij tijdens zijn leven leiding gaf aan de protestanten in Frankrijk, de zogenaamde hugenoten. Maar ook hoe hij de Heere mocht vrezen en in de Heere mocht sterven. De Coligny werd in zijn huis vermoord bij de Bloedbruiloft van 1572. Bij elk hoofdstuk is een illustratie opgenomen die past bij de inhoud van het hoofdstuk.

  In 1519 werd Gaspard de Coligny geboren. Dit boekje beschrijft hoe hij tijdens zijn leven leiding gaf aan de protestanten in Frankrijk, de zogenaamde hugenoten. Maar ook hoe hij de…

  2,00
 • Graaf Willem Lodewijk, de vader van Friesland

  Willem Lodewijk van Nassau, de oudste zoon van graaf Jan van Nassau, werd in 1560 geboren en overleed in 1620. Al jong vreesde hij de Heere. Graaf Willem Lodewijk was stadhouder van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Als een vader zorgde hij voor zijn onderdanen. De Friezen noemden hem daarom ‘Uz Heit’ (Onze Vader). Graaf Willem Lodewijk speelde samen met prins Maurits een belangrijke rol in de strijd tegen de Spaanse bezetter. Ook verdedigde hij de zuivere leer van Gods Woord tegen de remonstranten.

  Willem Lodewijk van Nassau, de oudste zoon van graaf Jan van Nassau, werd in 1560 geboren en overleed in 1620. Al jong vreesde hij de Heere. Graaf Willem Lodewijk…

  2,00
 • De zwerftocht van Guido de Brès

  Guido de Brès (1522-1567) was gereformeerd predikant in de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België. In een tijd van vervolging preekte hij Gods Woord onder de aanhangers van de ‘nieuwe leer’, onder andere in Rijsel, Doornik en Valenciennes. Hij werd vooral bekend als schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In de nacht van 1 op 2 november 1561 wierp hij een exemplaar daarvan over de muur van het kasteel van Doornik, bestemd voor koning Filips de Tweede. De veelbewogen zwerftocht van Guido de Brès eindigde op 31 mei 1567 aan een galg. Hij mocht toen de eeuwige rust ingaan.

  Guido de Brès (1522-1567) was gereformeerd predikant in de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België.
  In een tijd van vervolging preekte hij Gods Woord onder de aanhangers van de ‘nieuwe leer’,…

  2,00