Presentatie psalmboek Datheen met notenschrift bij alle verzen

Presentatie psalmboek Datheen met notenschrift bij alle verzen

D.V. vrijdag 1 juli 2022 hopen wij een nieuw psalmboek in de berijming van Datheen (met notenschrift bij alle verzen) te presenteren. Ds. A.C. Rijken hoopt de avond te openen. Verder zijn er korte lezingen over Petrus Datheen en het ontstaan en gebruik van zijn psalmberijming, door ds. C. Hogchem en dr. J. van der Knijff. De samenzang zal worden begeleid door Pieter Heykoop. Er is een boekentafel met Datheenuitgaven aanwezig. De avond wordt gehouden in de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren, De Haverkamp 1. Aanvang 19.30 uur. Hartelijk  welkom!