200

 • Graaf Willem Lodewijk, de vader van Friesland

  Willem Lodewijk van Nassau, de oudste zoon van graaf Jan van Nassau, werd in 1560 geboren en overleed in 1620. Al jong vreesde hij de Heere. Graaf Willem Lodewijk was stadhouder van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Als een vader zorgde hij voor zijn onderdanen. De Friezen noemden hem daarom ‘Uz Heit’ (Onze Vader). Graaf Willem Lodewijk speelde samen met prins Maurits een belangrijke rol in de strijd tegen de Spaanse bezetter. Ook verdedigde hij de zuivere leer van Gods Woord tegen de remonstranten.

  Willem Lodewijk van Nassau, de oudste zoon van graaf Jan van Nassau, werd in 1560 geboren en overleed in 1620. Al jong vreesde hij de Heere. Graaf Willem Lodewijk…

  2,00
 • De zwerftocht van Guido de Brès

  Guido de Brès (1522-1567) was gereformeerd predikant in de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België. In een tijd van vervolging preekte hij Gods Woord onder de aanhangers van de ‘nieuwe leer’, onder andere in Rijsel, Doornik en Valenciennes. Hij werd vooral bekend als schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In de nacht van 1 op 2 november 1561 wierp hij een exemplaar daarvan over de muur van het kasteel van Doornik, bestemd voor koning Filips de Tweede. De veelbewogen zwerftocht van Guido de Brès eindigde op 31 mei 1567 aan een galg. Hij mocht toen de eeuwige rust ingaan.

  Guido de Brès (1522-1567) was gereformeerd predikant in de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België.
  In een tijd van vervolging preekte hij Gods Woord onder de aanhangers van de ‘nieuwe leer’,…

  2,00