Nieuwe Testamenten voor Venezuela

Nieuwe Testamenten voor Venezuela

Vorig jaar werd het financieel mogelijk gemaakt om 100.000 Spaanse Nieuwe Testamenten, inclusief de boeken van de Psalmen en Spreuken, te laten drukken in Zuid-Amerika. Deze Nieuwe Testamenten worden verspreid in de Spaanssprekende landen.

Ook in Venezuela is een zeer grote groep predikanten en kerkelijke groeperingen geïnteresseerd in deze nieuwe TBS-uitgave. Om deze Nieuwe Testamenten op de bestemming te krijgen, is echter niet eenvoudig. Venezuela is een land dat sterk geïsoleerd is vanwege zijn dictatuur en het is daarom moeilijk om iets daarheen te sturen en dat geldt met name voor Gods Woord.

Onlangs zijn 1.760 exemplaren van het Spaanse Nieuwe Testament verzonden, vanuit Medellín (Colombia), naar de grensstad Cúcuta, voor overbrenging naar Venezuela. De eerste zending van drie dozen, die een maand op zich liet wachten, is intact en tegen relatief lage kosten aangekomen. Dit is heel goed nieuws, omdat er tot nu toe geen materiaal naar Venezuela kon worden verstuurd vanwege de buitengewoon hoge verzendkosten.

De Colombiaanse contactpersoon, dominee Julio Benitez, heeft contacten in Cúcuta, de grensstad, die deze dozen daar letterlijk over de grensbrug hebben gelopen, waarna ze over land naar Caracas zijn vervoerd. De TBS hoopt dit proces voort te zetten totdat Venezuela eindelijk de toegewezen 9.000 exemplaren heeft ontvangen.