Hongaarse Bijbels voor Roma-nederzettingen

Hongaarse Bijbels voor Roma-nederzettingen

Afgelopen weken werden bezoeken gebracht aan en Hongaarse Bijbels en bijbelse brochures verspreid in Transkarpatië, een regio in het westen van Oekraïne bij de Hongaarse grens. Dit gebeurde met name in de steden Deda, Yanoshi en de nederzetting Rativstsi waar Roma-nederzettingen zijn. Er wordt al jaren evangelisatiewerk onder deze bevolkingsgroep gedaan. Er heerst grote armoede en er is ook ronduit honger bij velen.

Omdat veel kinderen niet of nauwelijks naar school gaan is analfabetisme breed verspreid. Tijdens de bijeenkomsten die georganiseerd waren werden Hongaarse Bijbels met een grotere letter overhandigd nadat aan het einde van de dienst gevraagd was wie er kon lezen en een Bijbel wilde hebben. Er was grote vreugde dat er nu Hongaarse Bijbels beschikbaar waren en het was bemoedigend om te zien hoe verschillende mensen direct gebogen zaten over hun nieuwe Bijbel en begonnen te lezen. Als kinderen wel wat kunnen lezen, dan lezen ze vaak de anderen in het gezin hardop voor. Ook de kleine Hongaarse GBS-boekjes over o.a. Mozes, Jozef en David  worden achtergelaten.

De plaatselijke verantwoordelijke neemt op zich om de komende tijd een beetje de distributie te sturen. Dit was een privé initiatief van de heer J. Boeder, waarbij de Bijbels en bijbelse lectuur zijn geschonken door de GBS. Sinds een aantal weken beschikt de GBS over Hongaarse Bijbels met een grotere bladspiegel en letter.