GBS Digitaal & App

De GBS richt zich ook op digitale publicatie van de Statenvertaling met kanttekeningen. Het programma ‘GBS Digitaal’ bevat alle onderdelen die ook in de Kanttekeningenbijbel staan. Het programma vergemakkelijkt het zoeken naar verwijsteksten. Met ‘GBS Digitaal’ is de gehele GBS-bijbeluitgave digitaal doorzoekbaar en te kopiëren naar tekstprogramma’s.

De nieuwste versie, ‘GBS Digitaal 3.0’, bevat behalve de inhoud van de Kanttekeningenbijbel de Engelse King James Version (inclusief de uit het Nederlands vertaalde kanttekeningen), de psalmberijming van Petrus Datheen en de catechisatieboekjes van ds. A. Hellenbroek en ds. L.G.C. Ledeboer. Ook zijn synoniemen opgenomen bij verouderde woorden in de bijbeltekst.

‘GBS Digitaal 3.0’ is te raadplegen of als offline-versie te downloaden via deze website. Het programma is bedoeld als hulpmiddel voor bijbelonderzoek en wordt als zodanig breed gebruikt. Een gebruiker liet ons weten: ‘Naast het feit dat ik het mooi en waardevol vind dat ik nu de Bijbel in de Statenvertaling volgens de uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting (digitaal) kan lezen, heb ik ook gezien dat ik de Engelstalige Bijbel, de King James Version, parallel kan lezen met de Statenvertaling: echt vers voor vers precies naast elkaar! Dat maakt het onderling vergelijken heel eenvoudig.’

lees-de-bijbel-online

Webshop

Neem een kijkje in onze webshop, met een ruim assortiment aan Bijbels (ca. 25 verschillende talen), boeken en andere uitgaven.

Geef een gift

Voor ons werk zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Deze zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u de verspreiding van Gods Woord ook steunen?

Word donateur

Een trouwe groep donateurs uit de achterban steunt ons werk door een jaarlijkse bijdrage (min. € 2,50) en ontvangt 4x per jaar ons blad StandVastig.

Lees de Bijbel op je telefoon

Sinds enkele jaren hebben wij een app voor het gebruik van de Statenbijbel met kanttekeningen, psalmen, belijdenisgeschriften en formulieren. Gratis te gebruiken via de Apple App Store (naam: ‘GBSBijbel’) of de Play Store (‘GBS Bijbel Digitaal’).

 
 
Bijbels-voor-vluchtelingen-in-Italië

Wat doet de GBS nog meer

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling. Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen.

Zie voor meer informatie over ons werk de pagina ‘Over de GBS’. Voor achtergrondartikelen uit ons blad StandVastig verwijzen we naar de pagina ‘Publicaties’.

bor

Johannesevangeliën voor Bulgarije

Kortgeleden zijn voor de derde keer hulpgoederen gebracht in Bulgarije, waarbij de GBS Bulgaarse Johannesevangeliën beschikbaar heeft gesteld. Dit keer […]

Barneveld GGN

Toogdag GBS in Barneveld gaat toch door

De GBS belegt op D.V. zaterdag 10 oktober 2020 haar 55e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ van […]

Inleiding Psalmen_2

Getuigenis van een Alblasserdamse pastor

Uit de pastorie De Gereformeerde Bijbelstichting Afgelopen zondag ging het onder meer over de opwekking van de apostel Paulus: “Zo […]

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen