Diodatibijbels verspreid in Italië

Diodatibijbels verspreid in Italië

In Zuid-Italië nemen hulporganisaties waar dat de vluchtelingenstroom door maatregelen van de Italiaanse regering fors verminderd is. Volgens de laatste berichten verwacht men dit jaar negentig procent minder vluchtelingen dan in 2019. Dat houdt echter in dat er dan nog altijd 15.000 tot 20.000 nieuwe vluchtelingen aankomen via de Middellandse Zee, alleen al in Italië.

Een groot aantal exemplaren van de Italiaanse Diodatibijbel is het afgelopen halfjaar verspreid onder Italiaanse studenten in Zuid-Italië. De belangstelling voor deze Bijbel neemt toe; niet alleen onder de Italiaanse bevolking, maar ook onder de vluchtelingen, van wie er velen inmiddels ook het Italiaans kennen.

De GBS heeft onlangs weer 500 Italiaanse Bijbels kunnen schenken voor de lokale bevolking op Sicilië. Dankbaar kunnen we aan deze vraag tegemoetkomen. Zo wordt Gods Woord meer onder de Italianen verbreid en kunnen mensen het enige ware antwoord vinden op hun vele vragen naar de waarheid. Italiaanse christenen zetten zich ervoor in om de Diodativertaling her en der onder de aandacht te brengen, ook van studenten.

Op de foto is een bijbellectuurtafel te zien die iedere dag in het centrum van Foggia staat opgesteld. Rond Foggia verblijven vele vluchtelingen, die ook deze boekentafel te zien krijgen. Hier worden sinds 2017 de Bijbels die de GBS heeft geschonken, gepresenteerd en uitgedeeld. Vele vluchtelingen hebben zo een Bijbel in een betrouwbare vertaling in ontvangst mogen nemen. De broederschapsgemeenten in en rond Foggia verzorgen dagelijks deze bijbelverspreidingsactiviteiten. Tot nu toe mag dat werk nog voortgang hebben.

 

 

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeftes.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen