Delitzschvertaling nadert voltooing

Delitzschvertaling nadert voltooing

Een betrouwbare vertaling voorhanden hebben van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws, dat is het doel van het revisieproject rond de Delitzschvertaling. Al ruim tien jaar is een vertaalteam in Jeruzalem onder leiding van de Trinitarian Bible Society (TBS) daarmee bezig. De bestaande vertaling van dr. Franz Delitzsch, uit het einde van de negentiende eeuw, wordt herzien en opnieuw gecontroleerd aan de hand van de Textus Receptus, de bron die ook door de Statenvertalers is gebruikt.

De laatste vijf jaar is dit project voor een belangrijk deel gefinancierd door een samenwerkingsverband van het Deputaatschap voor Israël, de Gereformeerde Bijbelstichting en het Steunfonds Israël Isaac da Costa. Het is de verwachting dat het vertaalwerk als zodanig in 2022 afgerond kan worden en dat de Bijbel in 2023 gepubliceerd wordt.

(Bron: Israëlbode, maart 2022)