Collecte tijdens concert bestemd voor ‘Bijbels in de loopgraven’

Collecte tijdens concert bestemd voor ‘Bijbels in de loopgraven’

Tijdens de 1e mannenzangavond in Dordrecht op 17 maart jl. met André Nieuwkoop achter het orgel, werd er gecollecteerd voor de verspreiding van Nieuwe Testamenten onder militairen in Oekraïne.

Deze avond heeft een zeer hoog bedrag opgeleverd. Tijdens en na het concert kon er ook digitaal geld worden gestort via www.doneerook.nl. Deze digitale collecte bracht € 5.919,– op. Samen met het bedrag dat die avond in de kerk werd gecollecteerd, was de totale opbrengst € 13.929,12.

Hartelijk dank!