Biografie over Hoornbeeck kwam tot stand in GBS-bibliotheek

Biografie over Hoornbeeck kwam tot stand in GBS-bibliotheek

 

In verband met het 25-jarig jubileum van het Hoornbeeck College werd dr. W. Fieret benaderd voor het schrijven van een biografie over Johannes Hoornbeeck. Een biografie die gedeeltelijk tot stand kwam in de bibliotheek van de GBS. ‘Ik wilde Hoornbeeck plaatsen in zijn tijd, tegen het licht van de ontwikkelingen die toen speelden.’ Tot zijn verrassing kon de heer Fieret alle boeken die hij nodig had bij de GBS raadplegen. Op de vraag wat de meerwaarde van de GBS-bibliotheek is, antwoordt Fieret: ‘De kleinschaligheid (en dus de overzichtelijkheid), het toch wel brede aanbod aan boeken en de persoonlijke benadering.’