Bijeenkomst over Chinese Bijbel

Bijeenkomst over Chinese Bijbel

De GBS en de TBS werken met elkaar aan een vertaling van de Bijbel in het Mandarijn-Chinees. Het vertaalde Chinese Nieuwe Testament mocht reeds van de drukpers komen voor verspreiding.

Het vertalen van het Oude Testament zal nog verschillende jaren in beslag nemen. Er wordt erg naar een complete Chinese Bijbel uitgezien.

Tijdens een bijeenkomst op D.V. donderdag 26 oktober a.s. willen wij u in ons gebouw te Leerdam over dit project nader informeren.

Op deze avond zullen ook twee leden van het vertaalteam het woord voeren. De bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur. Van harte welkom!