Bijbelverspreiding Zimbabwe

Bijbelverspreiding Zimbabwe

In 2009 begon de TBS in samenwerking met de Free Presbyterian Church of Scotland aan de voorbereiding van een vertaling van de Bijbel in het Shona. De vereiste was dat de vertaling acceptabel was voor al de vijf Shona-dialecten. In 2014 kwam het Nieuwe Testament gereed en dat werd zeer positief ontvangen. 40.000 exemplaren werden er verspreid. Met financiële hulp van de GBS kon in 2021 de complete Bijbel in het Shona worden gedrukt. In totaal werden de afgelopen tijd  10.000 Bijbels verspreid in Zimbabwe. De distributie werd gedaan door de FPCS en de Free Grace Evangelistic Association (FGEA). Op de foto ziet u dat een groep christenen uit de provincie Mashonaland East een Shona Bijbel krijgt uitgereikt.