Bijbels voor Oekraïne

Bijbels voor Oekraïne

Onderstaand bericht komt in een heel ander licht te staan sinds de inval van het Russische leger in  Oekraïne. Op dit moment komen er veel aanvragen van particulieren en stichtingen bij de GBS binnen voor Russische en Oekraïense Bijbels.

De Nederlandse stichting Mir Wam haalde onlangs Russische en Oekraïense Bijbels bij ons op voor verspreiding in Oekraïne. Regelmatig brengt deze stichting hulpgoederen naar Oekraïne, en die gaan veelal vergezeld van Bijbels. De Bijbels worden gebruikt op school en in de kerkelijke gemeente. Ook worden Bijbels gebruikt bij evangelisatie door gemeenteleden of op de jaarlijkse weduwenconferentie van de niet-geregistreerde baptistengemeente van Zhytomyr in West-Oekraïne. Naast Bijbels wordt ook bijbelse lectuur verstrekt, zoals een boekje over Mary Jones dat de GBS ook in het Russisch heeft laten vertalen.

De eerste complete Bijbel in de Oekraïense taal verscheen in 1903. Door de toenemende invloed van de Sovjet-Unie werd het Russisch vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw de standaardtaal. Echter, met de onafhankelijkheid van Oekraïne kwam ook weer het verlangen om de Oekraïense taal te gaan gebruiken. De laatste jaren wordt het Oekraïens ook op de scholen weer gebruikt. We zijn bevoorrecht dat we de Bijbel ook in deze taal in ons fonds mogen hebben.

Wat gaat Gods bijzondere zorg over ons en onze zaligheid. Wat een groot goed is het Woord des Heeren!

Bijschrift foto: Vanuit de bibliotheek van Merefa worden vele kerken in heel Oekraïne voorzien van lectuur. Ouderling Sergei Seritsa (staand) is tweede voorganger in Merefa en medeverantwoordelijk voor de lectuurverspreiding.

P.S. U kunt de Oekraïense Koelisj-vertaling (1903) digitaal raadplegen via deze site.
U kunt het Oekraïense Nieuwe Testament in de Popchenko-vertaling (2021) digitaal raadplegen via deze site.