Bijbels voor Nigeria

Bijbels voor Nigeria

Jaarlijks laat de GBS enkele duizenden Bijbels sturen naar voorganger Ifeanyi Ambrose Osuoha in Ibadan. Ibadan is de grootste stad van de Nigeriaanse staat Oyo.  Genoemde voorganger is verantwoordelijk voor het uitdelen van de Bijbels in de verschillende wijken van de stad. Tijdens de kerstdagen werden aan gevangenen, op het plein voor de gevangenis, Engelse Bijbels geschonken tijdens een evangelisatiemoment.

Het is geen gemakkelijke zaak om Bijbels naar Nigeria te sturen. De GBS laat dat veelal over aan haar zusterorganisatie, de TBS in Londen, die de Bijbels rechtstreeks verstuurt in zogenaamde M-bags. Dit zijn postzakken waarin een doos met circa elf Engelse Bijbels verstuurd kan worden. Deze manier van verzending, in kleine aantallen, blijkt een van de beste manieren te zijn om Bijbels naar dit land te sturen. Hiermee voorkomen we moeilijkheden aan de grens of dat er Bijbels zoekraken.

De GBS ontvangt vaak berichten van mensen die op deze manier een eigen Bijbel mogen ontvangen. Een eigen Bijbel is voor de Nigerianen een heel groot bezit. We hopen dat voorganger Osuoha ook dit jaar weer de krachten en wijsheid mag krijgen om dit belangrijke werk voort te zetten.