Bijbels voor Moldavië

Bijbels voor Moldavië

De GBS schonk onlangs 500 Roemeense Bijbels en 500 Hongaarse Bijbels aan de Urker stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen (HVVC). Vanwege de coronapandemie maakt de stichting dit jaar geen reizen naar Rusland. Ze heeft daarom besloten om hulp te bieden aan Moldavië door daar met name lectuur te brengen. De contacten daarvoor lopen via de plaatselijke gemeenten.

Tijdens de laatste reis liep het contact via dominee Eduard Edu, die voorganger is in Chisinau. Hij verricht vooral werkzaamheden onder jongeren, wat door de overheid wordt gestimuleerd. Er is zodoende gelegenheid om deze jongeren godsdienstonderwijs te geven.