Bijbels voor Cuba

Bijbels voor Cuba

Op Cuba hebben erg weinig mensen een eigen Bijbel. Zelfs veel voorgangers bezitten geen eigen Bijbel. Wel is er op Cuba een grote behoefte aan Bijbels en bijbelse lectuur, temeer omdat op de Cubaanse scholen het christelijk onderwijs ondenkbaar is en ook omdat deze lectuur in het land niet zomaar te koop is.

De GBS stelde recent Bijbels in de grondtalen ter beschikking voor de Bijbelschool in Havana. De Bijbels worden per post verstuurd naar adressen die we via de Spaanse Evangelische Zending (SEZ) ontvangen. Ook schenkt de GBS regelmatig Spaanse Nieuwe Testamenten aan de SEZ, die deze vervolgens naar adressen op Cuba verstuurt. Voorgangers op Cuba kijken ernaar uit om Gods Woord in gedrukte vorm te ontvangen.