Bijbels en bijbelse lectuur voor Sierra Leone

Bijbels en bijbelse lectuur voor Sierra Leone

Op 11 februari jl. is er een container met uien en 1.000 Engelse Bijbels en 2.400 Bijbelleesboekjes vertrokken uit de haven van Antwerpen. Precies zes weken later, op vrijdag 25 maart, is alles aangekomen in het dorpje Limba, gelegen in Sierra Leone.

In dit kleine dorpje Limba, dat onderdeel uitmaakt van het district Bo, is in de zomer van 2020 een kerkgebouw gerealiseerd. In dit gebied wonen veel moslims. Vanaf de eerste dag dat het kerkje open is en Gods Woord daar mag klinken, is de belangstelling van de dorpsbewoners groot. Door de grote armoede zijn veel mensen analfabeet, en daarom was het de wens van evangelist Daniel Lusenie om naast de kerk ook een school te openen. In de zomer van 2021 is deze school geopend en mogen dagelijks driehonderd kinderen op deze school ook de bijbelse verhalen horen. Doordat de kinderen nu leren lezen, kunnen zij ook zelf de Bijbel lezen en eruit voorlezen. In dit gebied waar Gods Woord tot voor enkele jaren geleden onbekend was, is er een grote behoefte aan Bijbels en bijbelse lectuur.

Na de aankomst van de Engelse Bijbels ontvingen alle kinderen van de school een eigen exemplaar. De Bijbel wordt iedere morgen gebruikt bij de dagopening, en het Bijbelleesboekje wordt in de klas bladzijde voor bladzijde behandeld. Zo ontvangen de kinderen onderwijs uit Gods Woord.

De Nederlandse stichting Njalowei (betekenis: waterbron) mag veel betekenen voor de bevolking van dit deel van Sierra Leone. Ze verzorgde ook de organisatie omtrent het vervoer van de Bijbels en de andere lectuur. Daarnaast zet ze middelen in om te zorgen voor schoon drinkwater.